Skip to main content Skip to search

Spotřební daň

Sporřební daň

Spotřební daň

Na spotřební daň je tu Daňová a účetní kancelář Láznička & Zavřelová s.r.o., která za Vás vyřeší náročnou oblast spotřebních daní komplexně.
Bez ohledu na neustálé změny v daňových zákonech, je pro drtivou většinu podnikatelů a firem těžké se v problematice daní vyznat.
Neztrácejte čas a peníze studováním aktuálních zákonů, vyplňováním velkého množství formulářů a čekáním na úřadech. Svěřte svou daňovou povinnost nám. Naše účetní kancelář se Vám postará o komplexní a bezproblémové zpracování problematiky spotřebních daní.

Kontaktujte nás

Spotřební daně seřídí zákonem 353/2003 Sb., o spotřebních daních.  Spotřební daň se řadí mezi nepřímé daně.

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků (dále jen “vybrané výrobky”) a surového tabáku spotřebními daněmi,
b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků,
c) způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
d) způsob značkování některých dalších minerálních olejů,
e) sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a
f) nakládání se surovým tabákem.

(2) Spotřebními daněmi jsou
a) daň z minerálních olejů,
b) daň z lihu,
c) daň z piva,
d) daň z vína a meziproduktů,
e) daň z tabákových výrobků a
f) daň ze surového tabáku.

(3) Orgány Celní správy České republiky vykonávají
a) správu spotřebních daní; správu spotřebních daní při dovozu vykonávají podle právních předpisů upravujících správu cla,
b) další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými výrobky a se surovým tabákem; při jejich výkonu postupují podle daňového řádu s výjimkou řízení o správních deliktech.

Kdo je povinen platit spotřební daň řeší §4 Zákona o spotřebních daních
(celé znění §4)

O tom, které výrobky jsou osvobozeny od spotřební daně, hovoří §11
(celé znění §11)

Přiznání ke spotřební dani (tiskopis ke stažení v PDF)