Skip to main content Skip to search

Silniční daň

Silniční daň

Silniční daň

Na silniční daň je tu Daňová a účetní kancelář Láznička & Zavřelová s.r.o., která za Vás kompletně převezme starost o silniční daň.

Bez ohledu na neustálé změny v daňových zákonech, je pro drtivou většinu podnikatelů a firem velmi obtížné se v problematice daní vyznat.

Neztrácejte čas a peníze studováním aktuálních zákonů, vyplňováním velkého množství formulářů a čekáním na úřadech. Svěřte svou daňovou povinnost nám. Naše účetní kancelář se Vám postará o komplexní vedení daňové evidence od zpracování potřebné dokumentace až po zastupování na úřadech.

Kontaktujte nás

Předmět daně podle § 2 zákona 16/1993 Sb. o dani silniční jsou:

(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“)
a) registrovaná v České republice,
b) provozovaná v České republice a
c) používaná
1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

(2) Pro účely daně silniční
a) je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
b) se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.

(3) Předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

(4) Předmětem daně nejsou
a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c) jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c)
b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Dle §3 jsou od silniční daně osvobozena vozidla
(celé znění §3)

Kdo musí platit silniční daň a jaké jsou sazby, řeší §4 až §6
(celé znění §4 až §6)

Přiznání k dani silniční (tiskopis ke stažení v PDF)