Skip to main content Skip to search

DPH – daň z přidané hodnoty

DPH

DPH – daň z přidané hodnoty

Daňová a účetní kancelář Láznička & Zavřelová s.r.o. zajišťuje pro své klienty rozsáhlou problematiku DPH (daně z přidané hodnoty) jak z pohledu místa plnění, tak z pohledu vlastní fakturace. Problematice DPH se věnujeme za spolupráce našeho zkušeného daňového poradce.

Neztrácejte čas a peníze studováním aktuálních zákonů, vyplňováním velkého množství formulářů a čekáním na úřadech. Svěřte svou daňovou povinnost nám. Naše účetní kancelář se Vám postará o komplexní vedení DPH (daně z přidané hodnoty) od zpracování potřebné dokumentace až po zastupování na úřadech.

Kontaktujte nás

Daň z přidané hodnoty (DPH) se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Plátci DPH (daně z přidané hodnoty) dle §6

(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

Sazby daně z přidané hodnoty dle §47 platné k 1.4.2017

Sazby daně u zdanitelného plnění
(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
a) základní sazba daně ve výši 21 %,
b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo
c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.

Příloha 2
Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Příloha 3
Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně

Příloha 3a
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Přiznání k dani z přidané hodnoty (tiskopis ke stažení v PDF)