Skip to main content Skip to search

Daňové poradenství

obr. Daňové poradenství

Daňové poradenství

Daňová a účetní kancelář Láznička & Zavřelová s.r.o., Praha 10 poskytuje daňové poradenství prostřednictvím daňového poradce evidovaného v Komoře daňových poradců ČR od roku 2000. Daňové poradenství spočívá v úzké spolupráci s klientem a předpokládá společné řešení problémů nejen nastalých, ale hlavně předcházení problémů, které by mohly v podnikatelské a jiné činnosti klienta nastat.

Daňový poradce má za úkol analyzovat případný problém a navrhnout klientovi takové řešení, které pro něj bude výhodné, progresivní a daňově bezpečné, které mu přinese i požadovanou optimalizaci daňového základu.

Nezapomeňte, že pokud využijete služeb daňového poradce, významně si prodloužíte lhůtu pro podání daňového přiznání.

Ceník