Skip to main content Skip to search

Daň z příjmů

Daň z příjmů

Daň z příjmů

Na daň z příjmů je tu Daňová a účetní kancelář Láznička & Zavřelová s.r.o., která za Vás převezme kompletní daňovou problematiku.
Bez ohledu na neustálé změny v daňových zákonech, je pro drtivou většinu podnikatelů a firem velmi obtížné se v problematice daní vyznat.
Neztrácejte čas a peníze studováním aktuálních zákonů, vyplňováním velkého množství formulářů a čekáním na úřadech. Svěřte svou daňovou povinnost nám. Naše účetní kancelář se Vám postará o komplexní vedení daňové evidence od zpracování potřebné dokumentace až po zastupování na úřadech.

Daň z příjmů fyzických osob

Co vše musí danit fyzická osoba.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob upraveným v § 3 zákona o daních z příjmů jsou:

  • příjmy ze závislé činnosti § 6 zákona o daních z příjmů,
  • příjmy ze samostatné činnosti § 7 zákona o daních z příjmů,
  • příjmy z kapitálového majetku § 8 zákona o daních z příjmů,
  • příjmy z nájmu § 9 zákona o daních z příjmů,
  • ostatní příjmy § 10 zákona o daních z příjmů.

Příjmem se rovněž rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 (tiskopis ke stažení v PDF)

Tiskopis na našich stránkách Přiznání k dani z příjmů FO

Daň z příjmů právnických osob

Co musí danit právnická osoba.

Obecně platí, dle § 18 Zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, že předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li stanoveno jinak.

“Jinak” je stanovena spousta výjimek.

Předmětem daně u právnických osob nejsou

§ 19 dále vyjmenovává, že osvobozené od daně jsou

Sazba daně u právnických osob činí dle § 21 …

Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy za zdaňovací období 2016 (tiskopis ke stažení v PDF)

Tiskopis na našich stránkách Přiznání k dani z příjmů právnických osob