Skip to main content Skip to search

Archives for Nezařazené

obrázek účetní

Ostatní příjmy § 10 zákona o daních z příjmů

§ 10 Ostatní příjmy

(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména
a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem,
b) příjmy z převodu
1. nemovité věci,
2. cenného papíru a
3. jiné věci,
c) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společnosti nebo z převodu družstevního podílu,
d) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému,

Číst dál
obrázek účetní

Ahoj všichni!

Sem patří text s novinkami týkající se oboru. Mohou to být novely zákona o účetnictví, rady podnikatelům, upozornění na povinnosti, novinky týkající se vlastní kanceláře a poskytovaných služeb, zajímavosti, zkušenosti, atd.

Číst dál